Charakteristika kurzovného:

Platba kurzu je na dané období s možností vybírání náhradních lekcí 1:1. Tzn. že v daném časovém horizontu si omluvíte lekci a v jiném kurzu si ji nahradíte (jiný den, hodina, město, podle Vaší volby). Nahrazovat lekce po skončení kurzu není možné. Výhoda oproti permanentce: cenové zvýhodnění, stálý plavací den a čas. Nevýhoda oproti permanence: Při nepokračování v kurzu omezená doba na výběr náhradních lekcí.

Roční kurzovné: nástup v září (nejvýhodnější kurzovné)

Pololetní kurzovné: nástup v září nebo konec ledna (zvýhodněné kurzovné na půl roku)
Čtvrtletní kurzovné: nástup v září, listopadu, lednu nebo dubnu (zvýhodněné kurzovné na čtvrt roku)

Charakteristika permanentky:

Permanentka má roční platnost, min. nákup lekcí je 5. Hlásíte se pouze na lekce, na které dorazíte. Výhoda oproti kurzovnému: přijdete pouze na Vámi vybrané lekce. Nevýhoda oproti kurzovnému: v kurzu nemusí být vždy volné místo, protože skupinu tvoří kurzovní klienti.

SLEVY V DELFÍNKOVI